شبکه نمایش خانگی ویران کننده فرهنگ ایرانی اسلامی و اعتقادی بخصوص جوانان

مدتی است سریال هایی درشبکه نمایش خانگی دومینو وار در حال ساخت وانتشار است و الحمدالله به دلیل استقبال مردم تشنه هم روز به روز با رونق وکیفیت بالاتر ساخته ودر رقابتی تنگاتنگ باهم وارد جامعه می شوند وبه خورد خانواده می روند!!

به گزارشسرویس فرهنگی  پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،گاهی که بعضی از تیزر ها و یا قسمت های برخی ازاین سریال ها را می بینیم احساس می کنیم یاانقلاب نشده ویا انقلاب دیگری دراین کشور رخ داده که ما از آن بیخبریم!!

داستان های بی محتوا وبسیاربی سرانجام که واقعاباید به شبکه های...دستمریزاد گفت چون فیلم هایی که آنهامی سازند و ما سال هانقدشان کردیم تااین حد به نظام خانواده حمله نکرد که خودمان دراین سریال های ایرانی درحال آموزش ویرانی آن هستیم!!

لباس ها وآرایش های بسیار غلیظ ونامتعارفی که اگرکسی به صورت عادی داشته باشد باهزارویک بوق وکرنا به گشت ارشاد وچه ‌وچه محکومش می کنیم امادراین سریال ها امری عادی و برای جذب حداکثری مخاطب است ونکته ی قابل تامل اینکه این تصاویر بربیلبردهای اتوبان های پر تردد هم باافتخارنصب گردیده والبته که مهم درآمد حاصله است نه باخت وویرانی فرهنگی!!

ریخت پاش های آنچنانی ومنازل وویلاهای رویایی وتالارهای لوکس وماشین های میلیاردی که پلاتوهای فیلم برداری است ودیالوگ هایی که انگارفحش دادن هم بخش مهمی ازچاشنی های نویسندگان این سریال هاست که باید خداقوت به این نویسندگان کارکشته گفت!!

جوانان ونوجوانان این روزها همه ی آنچه ازغرب وشرق وشمال وجنوب است را بلدند آن هم به بهترین شکل ممکن دیگرنیازبه این نوع آموزش های تصویری آن هم بااین کیفیت شبیه سازی نیست!شایدهم هست من بیخبرم!

مگرچند نفردراین کشور به این شکل رویایی زندگی می کنند که دراکثراین سریال ها این زندگی های مرفه رابه رخ مردم می کشند والبته کاملاشفاف همراه با دلبریانواع واقسام موادمخدر واعتیادراتبلیغ می کنند!!

عجیب ترازهمه این تناقض صدورمجوزهای ساخت وپخش این سریال هاست که چگونه اجازه پخش این نوع سریال هاداده می شود درحالی که فیلم هایی باموضوعات مسائل اجتماعی روز بارعایت خیلی ازخط قرمزها حتی بعدازساخت هم اجازه پخش نمی گیرد!!!که البته این هم جزهمان چهل ویک علت است که هرسازمانی برای خودش ناظری داره ونظری!!والحمدالله مادر سانسور،قابل پخش وغیرقابل پخش،استاندارد و...هیچ توافق نظری نداریم!!
نکته آخراینکه خودمان به دست خودمان درحال ویرانی فرهنگیم بعد فریاد می کشیم آهای غرب مارا نابودکرد...!!!

انتهای پیام/
http://www.enghelab-news.ir/1916
نظرات شما