تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شرکت اسپیس‌ایکس در هفته جاری چند ماهواره آزمایشی را برای پروژه استارلینک به آسمان ارسال می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روی اجرای پروژه قطار سریع السیر مشهد-تهران اصرار داریم و پیش از اینکه برای استفاده از فاینانس خارجی جهت اجرای پروژه مذکور با برخی از کشورها صحبت کردم.