تیتر
سرویس
از تاریخ
تا تاریخ
کلید واژه

شرکت اسپیس‌ایکس در هفته جاری چند ماهواره آزمایشی را برای پروژه استارلینک به آسمان ارسال می‌کند.