یک‌سوم آمریکایی‌ها کرونا را ساخته آزمایشگاهی می‌دانند

نحوه پیدایش ویروس کرونا بین شهروندان آمریکایی شکاف ایجاد کرده و برخی جوانان، رنگین پوستان و اسپانیایی تبارهای این کشور این ویروس را محصول آزمایشگاه برشمردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،یک موسسه مطالعاتی با انتشار آماری تازه از شکاف بین شهروندان آمریکا نسبت به نحوه پیدایش ویروس کرونای جدید که جهان را با بزرگترین بحران کنونی مواجه ساخته، خبر داد.

 به نوشته موسسه «پیو» نزدیک به ۲۹ درصد (حدود یک سوم) شهروندان آمریکایی شرکت کرده در این نظرسنجی که روزهای گذشته برگزار شد، بر این باورند به احتمال زیاد ویروس کرونای جدید در آزمایشگاه ساخته شده است.

بر اساس این گزارش، ۴۳ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی ساخت ویروس کرونا را طبیعی خواندند. ۲۳ درصد اعتقاد داشتند این ویروس «به طور عمدی» در یک آزمایشگاه ساخته شده و ۶ درصد نیز میگویند که به احتمال زیاد این ویروس «تصادفی» در یک آزمایشگاه ساخته شده است.

به نوشته