فیلم/ اولین توضیحات نجفی در دادسرا

توضیحات محمدعلی نجفی شهردار اسبق درباره نحوه قتل همسرش میترا استاد در دادسرای جنایی تهران.

گالری فیلم
http://www.enghelab-news.ir/3028
نظرات شما