ایران قدرت برتر منطقه!

 سید محمد حسینی وزیر اسبق ارشاد در توئیتر درباره قدرت ایران در منطقه نوشت:


http://www.enghelab-news.ir/2807
کلیدواژه: ایران قدرت منطقه
نظرات شما