/ فیلم

فیلم/ توقیف کشتی بزرگ صید غیرقانونی ماهی توسط سپاه

گزارشی از توقیف کشتی صیادی با ۷۰۰ تُن ماهی صید شده غیرقانونی در جنوب کشور توسط سپاه پاسداران را مشاهده می کنید.

دانلود فیلم
http://www.enghelab-news.ir/1126
نظرات شما